Kết quả xổ số miền bắc

KQ XỔ SỐ Miền bắc

Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 23/03/2023

... - ... - ... - ... - ... - ...
ĐB
...
G.1
...
G.2
...
...
G.3
...
...
...
...
...
...
G.4
...
...
...
...
G.5
...
...
...
...
...
...
G.6
...
...
...
G.7
...
...
...
...
Chụp ảnh
Lô tô theo đầuLô tô theo đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê số lần đã xuất hiện của con ...
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: ... lầnLô tô: ... lần
Từ 2022 đến (23/03/2023)Giải Đặc Biệt: ... lầnLô tô: ... lần

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải Đặc Biệt2 số cuối giải Đặc BiệtNgày xuất hiện
087989822/03/2023
816646421/03/2023
241929220/03/2023
869030319/03/2023
575707018/03/2023
593898917/03/2023
895818116/03/2023
677242415/03/2023
678797914/03/2023
173757513/03/2023
566959512/03/2023
470767611/03/2023
244202010/03/2023
682050509/03/2023
737878708/03/2023
758777707/03/2023
399191906/03/2023
581181805/03/2023
067434304/03/2023
378565603/03/2023
475777702/03/2023
761020201/03/2023
558272728/02/2023
937585827/02/2023
673606026/02/2023
304151525/02/2023
169797924/02/2023
019646423/02/2023
313575722/02/2023
907818121/02/2023

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối giải Đặc BiệtLần xuất hiệnNgày xuất hiện
021 lần01/03/2023
031 lần19/03/2023
051 lần09/03/2023
151 lần25/02/2023
181 lần05/03/2023
191 lần06/03/2023
201 lần10/03/2023
241 lần15/03/2023
271 lần28/02/2023
431 lần04/03/2023
561 lần03/03/2023
571 lần22/02/2023
581 lần27/02/2023
601 lần26/02/2023
642 lần21/03/2023 , 23/02/2023
701 lần18/03/2023
751 lần13/03/2023
761 lần11/03/2023
772 lần07/03/2023 , 02/03/2023
792 lần14/03/2023 , 24/02/2023
812 lần16/03/2023 , 21/02/2023
871 lần08/03/2023
891 lần17/03/2023
921 lần20/03/2023
951 lần12/03/2023
981 lần22/03/2023

Đầu lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu lô tô0123456789
XSMB 22/03/20231 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
XSMB 21/03/20232 lần3 lần2 lần8 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
XSMB 20/03/20233 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
XSMB 19/03/20234 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
XSMB 18/03/20233 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần6 lần
XSMB 17/03/20236 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 16/03/20234 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
XSMB 15/03/20232 lần2 lần5 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
XSMB 14/03/20232 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
XSMB 13/03/20232 lần3 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
XSMB 12/03/20234 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần7 lần
XSMB 11/03/20236 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
XSMB 10/03/20232 lần3 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
XSMB 09/03/20233 lần1 lần4 lần6 lần1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần1 lần
XSMB 08/03/20233 lần4 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
XSMB 07/03/20233 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 06/03/20231 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
XSMB 05/03/20233 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
XSMB 04/03/20232 lần2 lần6 lần2 lần7 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 03/03/20232 lần0 lần1 lần3 lần2 lần8 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
XSMB 02/03/20232 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
XSMB 01/03/20232 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần8 lần
XSMB 28/02/20236 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
XSMB 27/02/20232 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần5 lần2 lần1 lần5 lần
XSMB 26/02/20235 lần2 lần1 lần0 lần8 lần0 lần4 lần3 lần0 lần4 lần
XSMB 25/02/20232 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần6 lần5 lần0 lần4 lần
XSMB 24/02/20230 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
XSMB 23/02/20233 lần3 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
XSMB 22/02/20234 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
XSMB 21/02/20232 lần6 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
Tổng đầu lô tô86747775918384807189

Đuôi lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi lô tô0123456789
SXMB 22/03/20232 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần5 lần2 lần5 lần
SXMB 21/03/20232 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
SXMB 20/03/20234 lần1 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
SXMB 19/03/20231 lần3 lần4 lần6 lần4 lần0 lần7 lần0 lần2 lần0 lần
SXMB 18/03/20232 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
SXMB 17/03/20232 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
SXMB 16/03/20232 lần4 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
SXMB 15/03/20233 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
SXMB 14/03/20235 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
SXMB 13/03/20235 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
SXMB 12/03/20233 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
SXMB 11/03/20232 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
SXMB 10/03/20233 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
SXMB 09/03/20230 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
SXMB 08/03/20232 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
SXMB 07/03/20235 lần3 lần1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
SXMB 06/03/20230 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
SXMB 05/03/20233 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
SXMB 04/03/20233 lần0 lần1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần4 lần2 lần4 lần
SXMB 03/03/20230 lần0 lần5 lần4 lần0 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần
SXMB 02/03/20232 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
SXMB 01/03/20232 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
SXMB 28/02/20237 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
SXMB 27/02/20233 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
SXMB 26/02/20235 lần7 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
SXMB 25/02/20236 lần2 lần0 lần2 lần9 lần4 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
SXMB 24/02/20233 lần3 lần2 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 23/02/20233 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
SXMB 22/02/20235 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
SXMB 21/02/20234 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng đầu lô tô89697677858381828187

Tổng đầu đuôi lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 22/03/20233 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
MB 21/03/20233 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
MB 20/03/20231 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
MB 19/03/20232 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
MB 18/03/20231 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần2 lần
MB 17/03/20232 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
MB 16/03/20231 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
MB 15/03/20233 lần5 lần1 lần8 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
MB 14/03/20230 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
MB 13/03/20231 lần5 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
MB 12/03/20234 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
MB 11/03/20230 lần2 lần5 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
MB 10/03/20231 lần5 lần3 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
MB 09/03/20234 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
MB 08/03/20233 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
MB 07/03/20235 lần4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
MB 06/03/20234 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần6 lần0 lần
MB 05/03/20233 lần1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
MB 04/03/20232 lần6 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
MB 03/03/20231 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
MB 02/03/20233 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
MB 01/03/20235 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
MB 28/02/20233 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần6 lần3 lần0 lần4 lần
MB 27/02/20234 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
MB 26/02/20233 lần2 lần2 lần0 lần4 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần
MB 25/02/20233 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
MB 24/02/20230 lần2 lần4 lần7 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
MB 23/02/20235 lần4 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
MB 22/02/20231 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần8 lần2 lần
MB 21/02/20232 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần7 lần1 lần
Tổng đầu lô tô73988280718585738677

Top