Thống kê 2 số cuối đặc biệt


Thống kê lô xiên xổ số miền Bắc 23/03/2023 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất

Lô xiên 2 hay vềLô xiên 3 hay về
44 - 747 lần05 - 11 - 895 lần
60 - 637 lần26 - 44 - 745 lần
05 - 116 lần44 - 60 - 745 lần
05 - 776 lần44 - 63 - 745 lần
05 - 906 lần60 - 77 - 905 lần
09 - 786 lần01 - 11 - 784 lần
10 - 386 lần02 - 26 - 964 lần
11 - 896 lần04 - 60 - 634 lần
23 - 266 lần04 - 60 - 904 lần
26 - 466 lần05 - 60 - 634 lần

Đầu lô tô kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu lô tô0123456789
XSDNA 22/03/20231 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
XSDNA 18/03/20230 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần
XSDNA 15/03/20231 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
XSDNA 11/03/20232 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
XSDNA 08/03/20230 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
XSDNA 04/03/20232 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
XSDNA 01/03/20233 lần2 lần0 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
XSDNA 25/02/20231 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
XSDNA 22/02/20233 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng đầu lô tô13161618141919201017

Đuôi lô tô kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi lô tô0123456789
SXDNA 22/03/20232 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
SXDNA 18/03/20230 lần5 lần3 lần0 lần0 lần0 lần0 lần3 lần6 lần1 lần
SXDNA 15/03/20233 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
SXDNA 11/03/20230 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
SXDNA 08/03/20233 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
SXDNA 04/03/20232 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần7 lần0 lần1 lần
SXDNA 01/03/20233 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần
SXDNA 25/02/20231 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
SXDNA 22/02/20230 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng đầu lô tô14241011121319281813

Tổng đầu đuôi lô tô kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
DNA 22/03/20231 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
DNA 18/03/20234 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
DNA 15/03/20232 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
DNA 11/03/20232 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
DNA 08/03/20230 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
DNA 04/03/20230 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
DNA 01/03/20234 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
DNA 25/02/20233 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
DNA 22/02/20232 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng đầu lô tô18201516132213151218

Top